Fotos : aRCHITEC & Dertien12 Architectuuratelier

“Met zonder jas” [3de prijs]

De meerwaarde voor de omgeving situeert zich in de eerste plaats in de inplanting van het gebouw.

De buitenruimte. Daar draait het om bij een speeldomein als de Warande. Met onze architectuur hebben we de beleving ervan versterkt door ze te omzomen. We hebben het gebouw niet ingeplant op het centrale speelveld – zoals bij de wedstrijdopgave gevraagd – maar we zochten de randen op.

Wij hielden doelbewust de ‘open plek in het bos’ onbebouwd: deze zorgt voor tal van extra spelmogelijkheden en voor een mooie, kwalitatief geborgen kampeerplaats met voldoende vrije ruimte voor een kampvuur en pleinspelen. 

In een eerste fase spelen we in op de uitbreiding van het speeldomein en de nieuwe hoofdtoegang aan de noordzijde. We zoeken met het gebouw die rand op. Daarmee geven we een gezicht aan het domein. De nieuwe publieke doorsteek van noord naar zuid laveert mooi doorheen de warande en geeft bezoekers en passanten een helder overzicht van de activiteiten. Iedereen kan proeven van een bruisende Warande. Net op het snijpunt van de publieke doorsteek en ons gebouw voorzien we de verwelkomingszone: een open maar overluifelde zone die de schakel tussen het onthaal en de polyvalente ruimtes vormgeeft. De luifel, direct tegen het onthaal, vormt als het ware een poort naar het speeldomein. Het is een plek waar groepen opgevangen kunnen worden, uit de regen, in afwachting van het toewijzen van een lokaal. We organiseren het programma op zo’n manier dat we een maximaal overzicht krijgen op het volledige domein. 

Nu de inplanting gekend is, kan het gebouw zich integreren en schikken in de waardevolle en maximaal te bewaren context. We voorzien een volledig gelijkvloers gebouw, een bewust laag volume dat vanuit iedere ruimte maximaal contact met de omgeving biedt. Het gebouw houdt zichzelf “ low-profile” en past zich aan de omliggende natuur aan. Het gebouw zal zichzelf niet wegcijferen maar zal, door de vrij grote lengte (van 155 meter) als een sterk ruimtelijk element, de “oude achterkant” opwaarderen tot een fantastische aankomst op het terrein.

Ons gebouw heeft overigens een sterke sociale ambitie: voor de kinderen moet het buitenleven en de betrokkenheid met het park primeren. Daarom werd een zeer eenvoudig maar ingrijpend grondplanprincipe gehanteerd: het gebouw is opgevat zonder gangen en alle gebruiksruimtes werden eenvoudig schouder aan schouder naast elkaar gepositioneerd. Rondom deze ruimtes werd een brede, overdekte luifel voorzien. Dus iemand die van de ene naar de andere ruimte wil, is verplicht om uit het gebouw te stappen, onder de luifel naast het park te circuleren en weer binnen te stappen.

Op deze manier leeft men echt buiten met het hoofd in de veranderende seizoenen, volop bewust van het buitenklimaat. Je beleeft het kampgevoel intens “Met Zonder Jas”.

Waar je in een klassiek gebouw doorheen een gang zou lopen, loop je hier onder deze luifel, steeds met het park als fantastisch decor. De landschappelijke context primeert. De doorlopende bank rondom nodigt uit om er volop van te genieten. Het maakt die overdekte ruimte gerieflijk, ontvankelijk en poëtisch. 

Economisch gezien is deze planopbouw zeer voordelig. Er wordt een zeer grote oppervlakte aan interne circulatieruimte uitgespaard, de overkragende luifel wordt dankzij een zeer eenvoudig structureel principe gerealiseerd. Maar de grootste economische troef situeert zich op lange termijn in de flexibiliteit van het gebouw: doordat alle eenvoudige, rechthoekige ruimtes aan de buitenruimte palen, kunnen ze zonder bijkomende ingrepen van bestemming wijzigen. Er moet nooit een circulatie omgelegd worden en alle lokalen zijn van natuurlijk daglicht voorzien: daarom kan de bestemming in iedere ruimte wijzigen: van slaapzaal naar polyvalente ruimte, van speelkamer naar spreekruimte, van vergaderlokaal naar slaapkamer voor de begeleider … tot oneindige combinaties toe!

De optimalisatie is bekomen door geen interne gangen te voorzien, maar enkel een aaneenschakeling van netto-ruimtes te bouwen. Stedenbouwkundig beperkt het gebouw zich tot één bouwlaag en stelt zich ondergeschikt op ten opzichte van het bos en het park.

  • Categorie Niet-Residiëntiele Gebouwen
  • Plaats Speeldomein De Warande
  • Bouwheer (vertrouwelijk) Stad Kortrijk
  • Architect aRCHITEC et Dertien12 Architectuuratelier
  • Stabiliteitsbureau Util structuurstudies
  • Bebouwde oppervlakte (m²) 1190 m²
  • Datum van voorlopige oplevering 01/01/1970
  • Gebruik van hout Er werd hout toegepast voor de primaire en secundaire structuur, voor alle wandopbouwen, voor alle wandafwerkingen ann zowel binnen- als buitenzijde. tevens werd al het binnen- en buitenschrijnwerk in hout uitgevoerd. nagenoeg alle plafondafwerkingen en tevens al het vaste meibilair werden in hout gerealiseerd.
  • Documents (Edition 2020) [pdf] 3_3Prix_NRES22_Plans