Een project indienen

Gelieve de onderstaande algemene informatie aan te vullen met betrekking tot het project dat u wenst in te dienen. Dit formulier fungeert als kandidaatstelling.

Daarnaast wordt er, om elk project correct te kunnen beoordelen, gevraagd om een korte argumentatie neer te schrijven. Deze argumentatie dient als complement voor de aangeleverde plannen, sneden en foto’s. Er is een vaste hoeveelheid ruimte voorzien per beoordelingscriterium. De verplichte velden zijn met een sterretje aangeduid.

Zie voor meer informatie hieromtrent het punt “Hoe deelnemen?” van het reglement. Door aan deze prijs deel te nemen, aanvaarden de deelnemers automatisch de volledige inhoud van het reglement en leggen ze zich neer bij de finale beslissing van de jury, die onherroepelijk is.

Plaats van realisatie van het project (gemeente).

Architect of tijdelijke architectenassociatie. Alle partijen dienen vermeld te worden.

Voor welke functie(s) werd er gebruik gemaakt van hout? (max. 400 karakters)

Geschat houtvolume dat in het gebouw gebruikt werd.

Voor de presentatie van het project op de website www.timberawards.be, zal deze omschrijving ongewijzigd worden overgenomen.

Max. 2500 karakters, spaties inbegrepen.

Meerwaarde van het gebouw voor de omgeving, integratie en geschiktheid van het gebouw in sociale, milieu, landschappelijke en economische context, optimalisatie van de beschikbare bouwoppervlakte in overeenstemming met de stedenbouwkundige regels, enz.

Max. 2000 karakters, spaties inbegrepen.

Redenen om te kiezen voor het materiaal hout, akoestiek, brandveiligheid, structuur (optimaal gebruik van het materiaal), energieprestatie.

Max. 2000 karakters, spaties inbegrepen.

Architecturale oplossingen (thermisch comfort, oriëntatie van het gebouw, beheer van oververhitting, lichtbeheer, enz.)

Max. 1000 karakters, spaties inbegrepen.

Modulariteit, polyvalentie, optimalisatie van de verplaatsingen binnen de ruimte, enz.

Max. 1000 karakters, spaties inbegrepen.

Korte keten en het in aanmerking nemen van de principes van circulair materiaalgebruik, zoals bijvoorbeeld Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, maar ook het gebruik van lokale houtsoorten, recycleerbare materialen, het in acht nemen van eindelevensscenario’s van de toegepaste materialen, enz.

Max. 2000 karakters, spaties inbegrepen.

  • Het inplantingsplan
  • Het grondplan en alle verdiepingen
  • De relevante verticale sneden van het gebouw en gevelplan langs de straatkant
  • Het bewijs van (voorlopige) oplevering van het gebouw

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

De bundel met optionele documentatie mag niet meer dan 5 pagina’s in A4-formaat bevatten.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

De foto’s dienen vrij te zijn van watermerk of tekst en moeten genummerd doorgestuurd worden met vermelding van de auteursrechten in de “naam” van de foto. Voor de regels over de auteursrechten die op deze foto’s rusten, verwijzen we u door naar het hoofdstuk ‘Auteursrechten’ van het reglement.

1
2
3
4
5
1

Al deze informatie wordt nodig geacht om de jury in staat te stellen het project te beoordelen volgens de hierboven vermelde criteria. Zodra het project is ingediend, wordt de inhoud gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het dossier volledig is. Zodra aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, ontvang je per e-mail een bevestiging van je inschrijving voor de prijs.