Verbouwing en uitbreiding kinderdagverblijf Elmer Noord [Genomineerde]

De waarde van architectuur draait niet louter om het gebouw op zichzelf. De gevoelswaarde ervan is minstens even belangrijk: de spirit van het gebouw, de dynamiek, de meerwaarde voor de omgeving. Zowel het materiële als het immateriële bepalen de meerwaarde van architectuur.

Elmer Noord is een door Kind & Gezin vergunde en gesubsidieerde kinderopvang, sinds 2004 gesitueerd in Schaarbeek, Vooruitgangstraat 317, aan de rand van de Noordwijk. Destijds werd het bestaande rijhuis, met bel-etage en sous-sol, samen met de achterbouw in gebruik genomen als kinderopvang, maar het aantal vragen naar opvang overstijgt reeds jaren het aanbod. De aankoop in 2016 van het aanpalende gebouw, Vooruitgangstraat 319,  maakt het mogelijk om een verhoging van de kinderopvangcapaciteit te verwezenlijken, om de toegankelijkheid te verhogen en de organisatie van de bestaande kinderopvang te optimaliseren en te verruimen met verschillende sociale voorzieningen.

Met de uitbreiding van de werking stijgt de tewerkstelling van 12 naar 25 medewerkers. Elmer werkt aan opleiding en tewerkstelling van laaggeschoolden en verwacht ook een verdubbeling van het aantal mensen dat een traject naar kwalificatie tot “Begeleider in de kinderopvang” kan doorlopen. Deze mensen krijgen toegang tot de arbeidsmarkt.

Ook door het inzetten op urgentie-opvang kunnen ouders eenvoudig ingaan op een jobaanbieding. Vaak is het vinden van kinderopvang op korte termijn de drempel om een job aan te nemen. Elmer Noord zet in op gemeenschapsvorming binnen een inclusieve benadering. Door naar de kinderopvang te komen ervaren de ouders zich gesteund in de opvoeding van hun jonge kinderen. Zo kunnen ze participeren aan het maatschappelijk leven. Daarnaast wordt er actief ingezet op publiek toegankelijke sessies waar ouders met jonge kinderen de kans krijgen elkaar te ontmoeten in het kader van laagdrempelige activiteiten. De werking van Elmer wordt door een gecoördineerd aanbod een echt referentiepunt voor jonge ouders uit de buurt en wil een brug slaan tussen de verschillende culturen en de verschillende belangen die eigen zijn aan het stedelijke spanningsveld in het sociaal-culturele milieu rond de site.

De architectuur van het gebouw is eenvoudig en sober, maar tracht de poëzie te vinden in het omgaan met utilitaire materialen en het creëren van een warme, uitnodigende en vertrouwde omgeving. Zo is hout in al zijn toepassingen als basismateriaal gekozen om de structurele logica van het bouwen en het functioneel afwerken en inrichten van de ruimtes vorm te geven. Het gebouw wenst zich bescheiden ten dienste te stellen van een unieke educatieve visie, gericht op mensen en kinderen die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving. Zowel met peuters en kinderen als met ouders, begeleiders en bezoekers gaat het gebouw een dialoog aan die de ontwikkeling  van elk individu mee wil ondersteunen vanuit een specifieke architecturale context.

Door de herbouw van de twee gesloten bestaande achterbouwen tot één nieuwe, lichtrijke uitbreiding met aandacht voor de open ruimte is er meer begroening mogelijk gemaakt. De patio en tuin worden voorzien van levend groen en vergroten de buitenbeleving. Deze groene ruimtes worden maximaal ingezet bij de interne werking, maar worden ook regelmatig opengesteld naar kinderen en ouders uit de buurt, die niet over een eigen, veilige buitenruimte kunnen beschikken. De grenzen tussen binnen- en buitenruimte zijn zo minimaal mogelijk gehouden. Ook het licht hellend groendak en de grote plantenbakken op de terrassen zorgen voor een interessant aandeel aan groen in het project en vergroten de biodiversiteit in het binnengebied. Deze vormgeving zorgt voor een significante meerwaarde voor het binnengebied en de aangrenzende gebouwen (woningen en kantoren).

De beschikbare bouwoppervlakte is beperkt, maar door een goede samenwerking met het beleid is deze maximaal benut kunnen worden met respect voor de stedenbouwkundige voorwaarden met betrekking tot de perceelsgrenzen (lichten en zichten).  Door de nieuwe achterbouw in te richten als een compact volume op twee bouwlagen, kon het programma verwezenlijkt worden met voldoende vrije ruimte voor buitenbeleving, groenaanplantingen en de mogelijkheid tot het creëren van lichtrijke en ruimtelijk interessante leefgroepen met maximale gevelopeningen, zonder gevaar voor rechtstreekse inkijk en oververhitting door de zon.

 • Categorie Niet-Residiëntiele Gebouwen
 • Plaats Schaerbeek
 • Bouwheer (vertrouwelijk) Elmer vzw
 • Architect Mutatd architecture & Urban planning bvba, arch. Steven De Pauw
 • Stabiliteitsbureau STir bvba
 • Bebouwde oppervlakte (m²) 472 m²
 • Nuttige oppervlakte (m²) 1289 m²
 • Datum van voorlopige oplevering 01/01/1970
 • Gebruik van hout Nieuwbouw aanbouw: draagmuren, gevelafwerking, dakvloer, tussenvloer, binnenmuren, trappen, ramen, binnendeuren, plaatafwerkingen, vast meubilair Optopping: draagmuren, gevelafwerking, dakvloer, ramen, binnendeuren, vast meubilair.
 • Gebruikt houtvolume (m³) 94 m³
 • Documents (Edition 2020) [pdf] NRES27 plannen_Mutad A&UP_Kinderdagverblijf Elmer Noord