Atelier de la Verte Voie

Maison C [Genomineerde]

Toen hun gezinswoning te groot werd, vroeg het echtpaar C zich af wat er met hun huis moest gebeuren en hoe hun toekomstige woning eruit moest zien. Al gauw werden ze het eens over de volgende twee wensen:

1. Wonen in een huis dat beter op hun behoeften afgestemd was.

2. Oud worden met hun kinderen en kleinkinderen om hen heen.

Door zijn afmetingen kon het perceel in de breedte worden verdeeld en bood het plaats aan hun toekomstige woning terwijl het hoofdhuis kon blijven staan voor de kinderen.

De tuin (inclusief moestuin) en de toegangen tot de straat werden dus gedeelde ruimten. Leven in familieverband was weliswaar de drijfveer achter het project, maar toch moest er een evenwicht worden gevonden tussen de gewenste nabijheid en de behoefte aan privacy van elke wooneenheid. De gevelopeningen en de eigen buitenruimten moesten dus met de nodige voorzichtigheid worden aangepakt. Met behulp van enkele architecturale elementen die de rechtstreekse en diagonale inkijk beperken, kon voor de nodige afstand worden gezorgd met het oog op een harmonieus samenleven.

De ontwerpers kregen betrekkelijk veel vrijheid, aangezien er geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing waren. Het voornaamste opzet: de omgeving respecteren door de afmetingen van het gebouw zo klein mogelijk te houden en het bouwwerk maximaal in de grote tuin integreren. Het gebouw werd ingeplant in het verlengde van de gezinswoning, op enkele meters afstand. Door zijn bescheiden omvang, teruggetrokken inplanting en materialiteit valt het vanaf de straat niet erg op. Voor het project werd voornamelijk met hout gewerkt, onder meer voor de buitenstructuren en -bekledingen. De voorgevel staat vlak bij een boom die het huis ’s zomers verbergt. Aan de achterkant gaat het groendak perfect op in de tuin met wisselende kleuren naargelang van het seizoen.

Dankzij de eenvoud van het project, de doeltreffendheid van het grondplan en de keuze voor bepaalde bouwtechnieken – houtskelet met cellulose-isolatie, ramen zonder kozijnen – konden de bouwkosten worden beperkt zonder afbreuk te doen aan de ecologische ambitie van het project.

 • Categorie Residentiële Gebouwen
 • Plaats Cognelée
 • Bouwheer (vertrouwelijk) Privaat
 • Architect Jean-Frédéric Lambert, collectif d'architecture, la verte voie
 • Stabiliteitsbureau MC Carré
 • Algemene bouwonderneming Swala sprl
 • Bebouwde oppervlakte (m²) 60 m²
 • Nuttige oppervlakte (m²) 88.5 m²
 • Datum van voorlopige oplevering 01/01/1970
 • Gebruik van hout Voor de structuur (het skelet van de buitenmuren en de wanden op de verdieping), de buitenbekleding (bekleding van gevel en sterk hellend dakvlak), de zonneweringen, de kozijnen en de structuur en bekleding van de terrassen.revêtement. De la cellulose a été employée pour isoler l'ossature et du liège pour le sol!
 • Documents (Edition 2020) [pdf] UNIF 10 Plans merged