Nieuwbouw Parkklassen Groenendaalcollege

Nadat HUB voor het Groenendaalcollege succesvol een historisch kasteel tot humaniora gerenoveerd had, vroeg de opdrachtgever ons bijkomende klassen voor de lagere school te ontwerpen. De site is een beschut deel van het kasteelpark, vlakbij de vijver. We ontwierpen een lichtvoetig paviljoen dat zich voorzichtig in deze delicate context plaatst, en tegelijk maximaal van de ligging gebruik maakt voor de realisatie van een bijzondere leeromgeving. Na een nauwgezette boominventarisatie bepaalden we de definitieve locatie van de nieuwe klaslokalen. We kozen voor een compacte plattegrond om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. De vier klassen vormen samen een paviljoen waarvan de op-en-neer gaande daklijn prettig contrasteert met de bomen in het park.

  • Categorie Niet-Residiëntiele Gebouwen
  • Plaats Antwerpen
  • Bouwheer (vertrouwelijk) KOBA NoordkAnt
  • Architect HUB
  • Stabiliteitsbureau Util structuurstudies
  • Bebouwde oppervlakte (m²) 442 m²
  • Datum van voorlopige oplevering 01/01/1970
  • Gebruik van hout Dragende wanden (binnen en gevel), binnen en buitenschrijnwerk, primaire dakstructuur en afwerking, gevelbekleding.
  • Gebruikt houtvolume (m³) 100 m³
  • Documents (Edition 2020) [pdf] NRES24 Plans merged